Kiến thức - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam

Tin tức

Bàn Chải Đánh Răng Điện

Bàn Chải Đánh Răng Điện

Công Thương-Tài chính đã đồng ý chủ trương điều chỉnh giá nhưng khống chế mức bán lẻ tối đa với xăng RON 92 là 17.286 đồng; mức tăng dầu hỏa không quá 900 đồng một lít; dầu diesel tăng 700 đồng và dầu mazút tăng 900 đồng một kg