Rơle bán dẫn Hanyoung HSR-2D40 3 pha -40A - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam