COUNTER lập trình Autonics CT6Y-I4(hiển thị 6 chữ số, 100-240VAC,50/60Hz) - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam