Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X2E1 - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam