Cảm biến tiệm cận Omron E2E-X10ME1-M1 - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam