Cảm biến tiệm cận Omron E2A-M12KS04-WP-B1 - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam