Cảm biến tiệm cận E2A - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận E2A
Mã:
Giá: Liên hệ
Hãng sản xuất Omron
Nguồn 12-24 DC
Khoảng cách xa (mm) 30
Thông tin về sản phẩm:
Cảm biến tiệm cận E2A
Phát hiện vật kim loại (series mới)

Chức năng :

 Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại
 Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)
 4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài
 Có loại prewired và connector M8, M12
 2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)
 Nguồn 12-24 DC
 
 

Model thông dụng:
-E2A-M12KS04*: 4mm; E2A-M12KN08*: 8mm