Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30-15DO - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam