Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30-10DO - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam