Cảm biến tiệm cận Autonics PRT08-1.5DO - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam