Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05 500KPa - Thiết bị điện - tự động hóa Bảo Nam